Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jilemnicibohoslužby

Bohoslužby se konají ve Valteřicích od 8.30, v Jilemnici pak od 10.00 a to každou neděli.

Během bohoslužeb zpíváme písně, čteme Písmo a modlíme se. Nedílnou součástí bohoslužeb je i kázání, což je výklad biblického textu a zdůraznění jeho zvěstného obsahu (je zdůrazněno, čím Hospodin skrze daný text promlouvá do naší doby a našich životních situací). Zhruba jednou měsíčně je během bohoslužeb vysluhována i Večeře Páně.

Každou druhou neděli v měsíci se ve Valteřicích konají dětské/rodinné bohoslužby. Ty se liší od klasických bohoslužeb hlavně tím, že se písně zpívají ne s varhanami, ale s kytarou, a že je kázání přizpůsobeno dětskému posluchačstvu. Při těchto bohoslužbách se v našem sboru velmi často znázorňuje biblické poselství pomocí biblických postaviček.

Rodinné bohoslužby v Jilemnici jsou možné, pokud dopředu faráři vzkážete, že přijdete na bohoslužby s větším počtem dětí – tedy po předchozí domluvě. Lze také dopředu domluvit nedělní školu, která je ve Valteřicích pravidelně, v Jilemnici však jen podle potřeby – tedy také po předchozí domluvě.