Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jilemnicibohoslužby

Bohoslužby se konají ve Valteřicích od 8.30, v Jilemnici pak od 10.00 a to každou neděli.

Během bohoslužeb zpíváme písně, čteme Písmo a modlíme se. Nedílnou součástí bohoslužeb je i kázání, což je výklad biblického textu a zdůraznění jeho zvěstného obsahu (je zdůrazněno, čím Hospodin skrze daný text promlouvá do naší doby a našich životních situací). Zhruba jednou měsíčně je během bohoslužeb vysluhována i Večeře Páně.

Každou druhou neděli v měsíci se ve Valteřicích konají dětské/rodinné bohoslužby. Ty se liší od klasických bohoslužeb hlavně tím, že se písně zpívají ne s varhanami, ale s kytarou, a že je kázání přizpůsobeno dětskému posluchačstvu. Při těchto bohoslužbách se v našem sboru velmi často znázorňuje biblické poselství pomocí biblických postaviček.

Rodinné bohoslužby v Jilemnici i Valteřicích probíhají většinou druhou neděli v měsíci. Někdy se může stát, že termín rodinných bohoslužeb je posunut. Proto je vhodnější sledovat kalendář na těchto stránkách (a úplně nejlepší je dotázat se mejlem br. faráře). V Jilemnici lze také dopředu domluvit nedělní školu, pokud dáte dopředu včas vědět, že se k nám s dětmi chystáte a o tuto službu byste měli zájem…