Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jilemnicikalendář

konfirmační zkouška

bohoslužby

Valteřice 8:30 Jilemnice 10:00

blešák

konfirmační boholužby

setkání staršovstev - Libštát

bohoslužby

Valteřice 8:30 Jilemnice 10:00

CHLAPI

bohoslužby

Valteřice 8:30 Jilemnice 10:00