Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jilemnici



setkání v týdnu

Dětská biblická hodina

Probíhá v současnosti ve čtvrtek v budově Základní školy Josefa Šíra v Horní Branné a na faře v Jilemnici v pátek. Zde je dětem srozumitelným způsobem podávána biblická látka a evangelijní zvěst. Výuka je založena převážně na dialogu s dětmi, které jsou vyzývány, aby k probírané látce svobodně vyjadřovaly svá stanoviska a názory. Nejedná se tedy hlavně o „nalejvárnu“ znalostí z Bible, ale spíše o dialog, o to, co je obsahem biblické zvěsti, co nám biblická témata v současné době mohou dát, čím pro nás v dnešní době mohou být určující, motivující, obohacující… součástí dětských biblických hodin bývá většinou i nějaká ta hra či výtvarný program. Celé setkání je doprovázeno zpěvem a hrou na kytaru.

Biblická hodina pro dospělé

Probíhá v současnosti ve středu od 17.00 na faře v Jilemnici. Témata bývají různá. V minulosti jsme se třeba zabývali historickým pozadím života Ježíše Krista nebo rozborem jednotlivých částí bohoslužeb. Je snahou vyložit daná témata srozumitelně i pro nově příchozího. Vítána je i (kritická) diskuse.

Setkání mládeže

V současné době se nekoná.

Setkání chlapů (pánský klub)

na faře v Jilemnici se také schází po domluvě jednou měsíčně i takzvaný „pánský klub“. Jedná se o setkání mužů z okolí Jilemnice, kteří se zabývají mužskou spiritualitou – tedy křesťanským postojem ke světu z pozice muže. Jak se jako muži máme dnes chovat v současném světě? Co z pozice muže můžeme dnešnímu světu nabídnout? Co nabízí dnešní svět mužům? Co dnes znamená být dobrým otcem či dobrým manželem? To je jen základní okruh otázek, které jsou tématem našich setkání. Při setkáních mají svoji neodmyslitelnou roli i rozhovory nad tím, co se nám v našich životech daří, co se nedaří, čeho se obáváme, na co se těšíme a podobně. Tyto rozhovory jsou pak většinou i reflektovány v modlitbách, kterými naše setkávání končíme. Setkávání slouží tedy i ke vzájemné podpoře a sdílení všech našich starostí i radostí.

Nutno dodat, že naše setkání jsou ekumenická – tj. otevřená mužům všech vyznání i těm hledajícím, kteří se ještě v žádné církvi neusadili (anebo usadit ani nechtějí).

Během setkání se zabýváme i čtením nějaké knihy (Adamův návrat, Nahá žena na střeše atp.).

Setkání žen

Setkání žen se koná vždy poslední středu v měsíci v 19 hodin. Setkání je ekumenické, scházejí se zde ženy všech věkových kategorií, ženy s vyznáním, organizované v nějaké církvi, ale i ženy, které se s vírou teprve seznamují a nejsou členky žádného společenství. Náplní jsou hovory o čemkoliv inspirované četbou Písma a jiné křesťanské literatury. V minulosti jsme četly Knihu M. Balabána: Jímavé portréty biblických žen, nyní se zabýváme knihou A. Grüna: Uzdravení skrze podobenství. Samozřejmostí je sdílení životních radostí i starostí a vzájemná podpora. Přijďte mezi nás!