Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jilemnicisetkání v týdnu

Dětská biblická hodina

Probíhá v současnosti ve čtvrtek od 14.00 v budově Základní školy Josefa Šíra v Horní Branné a na faře v Jilemnici v pátek od 13.00 nejmenší děti (1–3 třída ZŠ) a od 13.45 starší děti. Zde je dětem srozumitelným způsobem podávána biblická látka a evangelijní zvěst. Výuka je založena převážně na dialogu s dětmi, které jsou vyzývány, aby k probírané látce svobodně vyjadřovaly svá stanoviska a názory. Nejedná se tedy hlavně o „nalejvárnu“ znalostí z Bible, ale spíše o dialog, o to, co je obsahem biblické zvěsti, co nám biblická témata v současné době mohou dát, čím pro nás v dnešní době mohou být určující, motivující, obohacující… součástí dětských biblických hodin bývá většinou i nějaká ta hra či výtvarný program. Celé setkání je doprovázeno zpěvem a hrou na kytaru.

Biblická hodina pro dospělé

Probíhá v současnosti ve středu od 17.00 na faře v Jilemnici. Témata bývají různá. V minulosti jsme se třeba zabývali historickým pozadím života Ježíše Krista nebo rozborem jednotlivých částí bohoslužeb. Je snahou vyložit daná témata srozumitelně i pro nově příchozího. Vítána je i (kritická) diskuse.

Setkání mládeže

Mládež se v současnosti schází jednou za čtrnáct dní v pátek od 18.00. Termín mládeže lze zjistit z kalendáře našich stránek, nebo nejlépe mejlovým dotazem na faráře sboru. Toto setkání je určeno pro mladé, dospívající lidi. Tématem jsou proto i náměty, které jsou pro tuto věkovou skupinu aktuální. V podstatě se ale obsahem setkání může stát cokoliv, na čem se mládežníci dohodnou.

Setkání chlapů (pánský klub)

na faře v Jilemnici se také schází po domluvě jednou měsíčně i takzvaný „pánský klub“. Jedná se o setkání mužů z okolí Jilemnice, kteří se zabývají mužskou spiritualitou – tedy křesťanským postojem ke světu z pozice muže. Jak se jako muži máme dnes chovat v současném světě? Co z pozice muže můžeme dnešnímu světu nabídnout? Co nabízí dnešní svět mužům? Co dnes znamená být dobrým otcem či dobrým manželem? To je jen základní okruh otázek, které jsou tématem našich setkání. Při setkáních mají svoji neodmyslitelnou roli i rozhovory nad tím, co se nám v našich životech daří, co se nedaří, čeho se obáváme, na co se těšíme a podobně. Tyto rozhovory jsou pak většinou i reflektovány v modlitbách, kterými naše setkávání končíme. Setkávání slouží tedy i ke vzájemné podpoře a sdílení všech našich starostí i radostí.

Nutno dodat, že naše setkání jsou ekumenická – tj. otevřená mužům všech vyznání i těm hledajícím, kteří se ještě v žádné církvi neusadili (anebo usadit ani nechtějí).

Během setkání se zabýváme i čtením nějaké knihy (Adamův návrat, Nahá žena na střeše atp.).

Setkání žen

Ve sboru se od nového roku také schází obnovené setkávání žen. Žen všech věkových kategorií, žen s vyznáním i bez vyznání. Setkání se konají vždy poslední středu v měsíci v 19 hodin. Náplní je povídání o čemkoliv inspirované četbou Bible a jiné křesťanské literatury. Nejde nám v první řadě o teologický výklad, ale o poselství do našich konkrétních životních situací. Začínáme četbou úryvků z knihy Milana Balabána: Jímavé portréty Biblických žen. Setkání jsou taktéž ekumenická a rády vás na nich přivítáme!