Farní sbor Českobratrské církve evangelické v JilemniciBible

Bible není ani tak kniha, jako spíše knihovna. Je totiž složena z velkého množství samostatných knih. Dělí se na dvě části: na Starý zákon, který máme společný s Židy (původně byl psán hebrejsky) a který má 46 knih a Nový zákon, který obsahuje knih 27 (původně psán řecky). Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma celky Bible je, že zatímco ve Starém zákoně se celé stvoření postupně připravuje na příchod Mesiáše, v Novém zákoně již Mesiáš přišel – byl jím Ježíš Kristus.

V Bibli najdeme (jako v každé správné knihovně) celou řadu literárních žánrů: od kronikářských záznamů a mytologie, přes akční thrillery, milostnou poezii a písně, až po dopisy do prvních křesťanských sborů… a mnohé další (najdeme v ní i humor!).

Bible je především slovo Boží, kterým se ale nestává, čteme-li ji v první řadě jako knihu s historickou výpovědí, jako fantasy literaturu, či leží-li nám (nečtena) na nočním stolku. Stává se jím, až když jí budeme číst s otevřenou myslí a srdcem a osloví nás. Necháme-li ji proniknout do našich životů a promění-li nás, můžeme mluvit o Bibli jako o slovu Božím.