Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jilemnicifarář a staršovstvo

V čele sboru stojí volené staršovstvo, které se stará o chod sboru, jak po jeho duchovní stránce, tak po stránce organizační a správní. Představitelé staršovstva jsou kurátorka (Pavla Zemánková) a farář (Jakub Hála).

Farář/kazatel nestojí výše než ostatní členové sboru. Je pouze povolán ke službě slova a svátostí. V ČCE mohou být faráři muži i ženy, mohou se ženit a vdávat a mít děti.

V čem spočívá práce faráře? V první řadě se snaží porozumět lidem – od dětí po babičky. Učí se řecky a hebrejsky, aby mohl studovat Bibli v originále. Naslouchá lidem, kteří se potřebují svěřit. Připravuje snoubence na manželství, navštěvuje nemocné a povzbuzuje lidi, kteří mají trápení. V létě mnohdy jede s ostatními na vodu, v zimě nacvičuje dětské vánoční divadlo. Jeho nejdůležitějším úkolem však je, aby lidem otvíral cestu k Bohu. Na každou neděli připravuje kázání, ve kterém se snaží objevit aktuální Boží Slovo pro posluchače (i sám pro sebe). Práce faráře je ovšem natolik rozmanitá, že vše výše uvedené je pouze jen jakousi ochutnávkou.

I farář, tak jako každý jiný člověk, někdy chybuje a svádí souboj se svojí vírou…